Følg projektet.
Vi opdaterer løbende!

Hvor langt er vi nået?
Følg med her!

Det startede her for
mere end 4000 år siden!

APRIL 2021

I slutningen af april er entreprenørmaskinerne endelig blevet færdig med byggemodningen af Kildebjerg Bakkevej.

Dermed er kloakering og forsyning på plads, og der er lagt asfalt til næste etape, hvor selve vores byggeri går i gang. 

På nuværende tidspunkt går det faktisk ret stærkt med både reservation og underskrivning på købskontrakter.


Derfor venter både vi - og ikke mindst vores kunder - med længsel på, at kommunen får godkendt stakken med byggeansøgninger, vi har sendt af sted i en lind strøm de seneste måneder.

Her kan du se, hvordan byggemodningen er forløbet fra efteråret 2020 til april 2021.

Marts 2021

I begyndelsen af marts 2021 er entreprenørmaskinerne fortsat i fuld gang med byggemodningen på Kildebjerg Bakkevej.

Uanset hvor utålmodige vi selv er for at komme i gang med byggeriet af vores første huse på udstykningen, er vi af gode grunde nødt til at vente på, byggemodningen er blevet afsluttet.

Men - som arbejdet skrider frem, er der ingen tvivl om, vi kan gå i gang inden alt for længe, og at der bliver både tilsluttet fjernvarme, rindende vand, elektricitet og kloak i alle vores nye huse.

JANUAR 2021

Medio januar 2021 er entreprenørmaskinerne for alvor kørt i stilling på Kildebjerg Bakkevej.


Det er nemlig endelig blevet tid til at indlede byggemodningen af alle matriklerne, da vi her knap 4000 år efter de første dokumenterede bebyggelser i området, trods alt her fået en anden standard for husbyggeri.


Derfor kan vi allerede nu garantere, at der vil være indlagt både fjernvarme, rindende vand, elektricitet og kloak i alle vores nye huse.


Desuden vil der naturligvis også blive mulighed for at få internet, hvis nogle skulle have dette behov.

NOVEMBER 2020

Kildebjerg Bakkevej i november 2020. Udstykningen er klar til byggemodning.

Området Kildebjerg har i flere tusinde år været et populært sted at bosætte sig, hvilket blev afsløret i efteråret 2020 under en arkæologisk udgravning af en stor og omtrent 4000 år gammel gravhøj.

Midt under gravhøjen, der målte knap 20 meter i diameter, fandt man blandt andet resterne af et 12 m. langhus. En hustype, der er kendt fra første periode (Periode I) i ældre bronzealder 1800-1500 f.kr, som var en overgangsperiode fra bondestenalder til bronzealderen, og som der faktisk ikke er fundet mange af i Danmark.

Arkæologerne kunne også afsløre, at der ovenpå det oprindelige langhus var spor af pløjet jord med datidens plov, en ard, inden der der atter var blevet opført et nyt langhus på hele 15 meter. I dette hus fandt man mellem ildsted og husets nordlige væg en stensætning med en grav, hvor et bælteplade og dolk indikerede, at her lå en kvinde begravet.

Disse fund er typisk for anden periode (Periode II) af ældre bronzealder, og meget tyder på, at kvinden er blevet begravet i huset ovenpå det gamle hus, hvorpå der efterfølgende er blevet anlagt en stor gravhøj oven på det hele.

Om end altid er, vil Vesterbo Huse fra foråret 2021 videreføre den omtrent 4000 år gamle trend, med at bygge nye huse på Kildebjerg.